KARIERA   ↦  Oferty pracy - Rzeszów   ↦  Programista

career

Genomics Product Analyst

Miejsce pracy: Rzeszów

Opis stanowiska:

Praca w zespole projektującym, rozwijającym i wdrażającym oprogramowanie dla laboratoriów genomiki, biologii molekularnej, cytogenetyki i innych laboratoriów medycznych

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie rozwiązań dla systemów informatycznych stosowanych w laboratoriach medycznych,
 • Walidacja oprogramowania,
 • Udział przy wdrażaniu oprogramowania,
 • Konsultacje i szkolenia dla klientów,
 • Udział w informatycznych projektach badawczo-rozwojowych,
 • Udział przy opracowywaniu prototypów,
 • Analiza ryzyka.

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku biologia molekularna, genetyka lub pokrewne,
 • Znajomość zagadnień i technik stosowanych w genomice i biologii molekularnej (Sekwencjonowanie Sangera/NGS, PCR, Mikromacierze, FISH),
 • 2 lata doświadczenia w badaniu chromosomów i genów człowieka w laboratorium genomiki, biologii molekularnej, cytogenetyki lub pokrewnym,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Gotowość do wyjazdów zagranicznych, do 2 miesięcy w roku,
 • Praca na miejscu w Rzeszowie.

Oferujemy:

 • dostęp do najnowszych technologii oprogramowania,
 • naukę języka angielskiego,
 • dofinansowanie do obiadów,
 • dofinansowanie prywatnej opieki medycznej lub programu MultiSport Plus,
 • szkolenia,
 • przez pierwsze dwa lata podwyżki co pół roku,
 • co pół roku nagroda za wyniki.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: praca.rzeszow@softsystem.pl z dopiskiem: Genomics - Rzeszów.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.Do wysyłanej oferty proszę załączyć niniejszą klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a w Rzeszowie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego."Jeżeli chce Pani/Pan abyśmy rozpatrywali jego kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:

"Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a w Rzeszowie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych."Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: „Rozporządzenie”) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a, 35-615 Rzeszów.
 2. Kontakt z osobą realizującą w SoftSystem Sp. z o.o. zadania inspektora ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@softsystem.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem wyrażenia takiej zgody, będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
  2. realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  1. dla celu wskazanego w pkt 3 lit. a – przez okres 3 miesięcy od daty otrzymania
  2. dla celu wskazanego w pkt 3 lit. b – przez okres 12 miesięcy od daty otrzymania
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy działu rekrutacji oraz działu kadr, a także kadra kierownicza oraz uprawnieni pracownicy działu administracji.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w procesie rekrutacyjnym jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych rekrutacji nie jest obowiązkowe.
 8. Może Pani/Pan odwołać każdą ze wspomnianych powyżej zgód w dowolnym momencie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: praca.rzeszow@softsystem.pl z tytułem "Wycofanie zgody".

Alternatywny sposób aplikowania

Wybierz plik do przesłania:Typy plików: *.doc, *.pdf
Maksymalny rozmiar pliku: 1024KB