PRODUKTY   ↦  Pharmacy Information Systems Suite

Pharmacy ISS

Pharmacy Information Systems Suite

Współczesne dyrektywy dotyczące działania aptek przyszpitalanych kładą nacisk na polepszanie jakości usług i ograniczenie błędów z uwględnieniem zasady – dobro pacjenta przede wszystkim. Pharmacy Information Systems Suite zapewnia rozwiązania pozwalające sprostać wyzwaniom jakie stawiają dynamiczne środowiska aptek szpitalnych i ambulatoryjnych.

Moduły:

 • SoftRx Inpatient
 • SoftRx Outpatient


SoftRx Inpatient

SoftRx wykorzystuje unikalne funkcje pozwalające oszczędzić czas i zredukować błędy związane z kuracją lekami, poprawiające komiunikację i wydajność pracy, terminowość i jakości opieki nad pacjentem. Zapewniona została również poprawa bezpieczeństwa poprzez możliwość dodawania reguł użytkownika do reguł w bazach, takich jak: wiek, płeć, waga, wyniki badań laboratoryjnych i dopuszczalne zakresy dawek leków.

Użyteczne dla farmaceutów funkcje - w obu, Inpatient i Outpatient, modułach - to m.in. rozbudowana funkcja notatek farmaceuty, drukowanie wskazówek dla pacjenta oraz precyzyjne i skuteczne monitorowanie działań niepożądanych po zażyciu danego leku. Przejście między oboma modulami (Inpatient i Outpatient) jest płynne i nie wymaga otwierania nowej aplikacji.

System SoftRx zapewnia możliwość przeglądania profilu pacjenta, czy też dokonywania na nim wpisów (zlecenia badania, przepisania leku) z dowolnego miejsca powiązanego z siecią. SoftRx korzystając zarówno ze scentralizowanych, jaki i zdecentrolizowanych funkcji inwentaryzowania pozwala na monitorowanie wszystkich zasobów zarówno ze strony głównej, jaki i z innych witryn.

Pełna integracja z systemami laboratoryjnymi i mikrobiologicznymi zapewnia stały przepływ informacji między jednostkami tak istotny dla poprawy wyników pacjentów. SoftRx łatwo integruje się z istniejącymi systemami HIS oraz LIS, jak również z różnego rodzaju systemami wydawania leków i dytrybucji.

SoftRx zapewnia znaczne zmniejszenie niepożądanych działań, poprawia wyniki pacjentów, zwiększa efektywność aptek i kontrolę jakości niezależnie od nakładu pracy czy środowiska roboczego. Dzięki swoim funkjomi ich zaletom, SoftRx jest najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem dla skutecznego zarządzania apteką szpitalną, dostępnym już dziś!

System zarządzania apteką szpitalną SoftRx dla pacjentów szpitali i przychodni przyszpitalnych oferuje nastepujące opcje:

 • Wprowadzanie dawek i.v. i zaleceń lekarskich
 • Apteczne profile medyczne
 • Opcję 'koszyka', porcjowanie leków dozowanych i.v.
 • Rozszerzoną dokumentację interwencji
 • Monitorowanie wydajności
 • Raportowanie interakcji
 • Śledzenie substancji kontrolowanych
 • Raporty podawania leków pacjentom
 • Zautomatyzowany interfejs, przenośne urządzenia
 • Oracle, CORBA, Microsoft OCX Grid, Java, Visual C++
 • Interakcje oparte na zasadach, zdefiniowane przez uzytkownika.

 


SoftRx Outpatient

Nowoczesna apteka ambulatoryjna zaspokaja szereg potrzeb obsługując m.in. długoterminową opiekę, przychodnię, chirurgię jednego dnia czy realizację recept pracowniczych – co może być łatwo zarządzane przez moduł ambulatoryjny SoftRx Outpatient.

Moduł ambulatoryjny SoftRx Outpatient zapewnia kompletne oprogramowanie dla szpitali, które świadczą także usługi ambulatoryjne. Interfejs tego modułu jest bardzo podobny do modułu Inpatient, a użytkownik może z łatwością poruszać się w obu. SoftRx Outpatient jest najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem dla skutecznego zarządzania apteką ambulatoryjną dostępnym już dzis!

Wybrane funkcje SoftRx Outpatient szczególnie przydatne użytkownikom:

 • Szybka i łatwa nawigacja między dwoma modułami (Inpatient i Outpatient)
 • Możliwość przeglądania, zmieniania, monitorowania czy regulowania zleceń z każdej strony w sieci
 • Łatwe przedrukowywanie i przekazywanie recept
 • Obszerne notatki farmaceuty
 • Drukowanie wskazówek dla pacjenta