PRODUKTY   ↦  Genetics Information Systems Suite  ↦  SoftCytogenetics

Genetics ISS

SoftCytogenetics

SoftCytogenetics pozwala na przetwarzanie przypadków w oparciu o gotowe scenariusze działania zdefiniowane w laboratoryjnych procedurach (SOPs Standard Operating Procedures), włącznie z konfigurowaniem kultur, pobieraniem materiału genetycznego, przetwarzaniem, analizą oraz raportowaniem.

SoftCytogentics oferuje kompletne rozwiązanie dla cytogenetycznego laboratorium zapewniając możliwość wykorzystywnia zdefiniowanych przez użytkownika protokołów, śledzenie w czasie rzeczywistym całego procesu przetwarzania i badania materiału genetycznego, a także automatyczne tworzenie raportów na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika reguł z wykorzystaniem wcześniej określonych standardowych sformułowań (canned messgaes).

Funkcjonalność Culture Tracking obsługuje przetwarzanie i badanie kultur w laboratorium cytogenetycznym, jak i przygotowywanie kultur dla celów badań poza laboratorium. Integracja z cytogenetycznymi systemami graficznymi pozwala na łatwe i szybkie zbieranie danych, a następnie umieszczanie ich w formie obrazu na raportach.

SoftCytogentics w pełni obsługuje także takie techniki badań jak FISH (fluoroscencyjna hybrydyzacja in situ) oraz CGH (porównawcza hybrydyzacja genomowa).

Funkcjonalność SoftCytogentics ułatwia i usprawnia przeprowadzanie badań na próbkach materiału oraz późniejszą weryfikację i kontrolę poprzez łatwy w obsłudze, efektywny, oparty na przeglądarce i dostępny online graficzny interfejs.

Opcje

Zalety

 

Słownik ISCN z możliwością dokonywania edycji przez klienta.

Opcje wyboru spośród wyników odpowiadających najczęstszym zaburzeniom chromosomowym eliminuje błędy drukarskie popełniane przy wpisywaniu ręcznym i zapewnia możliwość stosowania spójnych rezultatów.

 

Podgląd statusu próbki w czasie rzeczywistym, na każdym etapie badania.

Szybka ocena możliwości rozszerzenia badania, zwiększenia liczby próbek lub lepszego przygotowania materiału bez konieczności zakłocania pracy technologów.

 

Śledzenie próbek i preparatów przygotowanych do testów poza laboratorium.

Efektywne zarządzanie rejestrem próbek i procesem wysyłki materiałów do badań poza laboratorium.

 

Możliwość tworzenia powiązań rodzinnych.

Łatwe przeglądanie, korelacja oraz możliwość odnoszenie się do rodzinnych koligacji w raportach.

 

Dostęp do pełnej historii badań pacjenta.

Łatwe przeglądanie, a także możliwość zestawienia i porównania wcześniejszych i aktualnych wyników badań i diagnoz pozwala na prawidłową ich interpretację oraz sformułowanie właściwych zaleceń.

 

Funkcjonalność My Orders.

Przypadek może zostać przypisany automatycznie lub ręcznie do indywidualnego pracownika bądź grupy, co pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów pracowniczych poprzez dopasownie do kompetencji. Podobnie, pracownik może przejąć konkretne przypadki od grupy , aby na podstawie ich dostępności i priorytetu - zakończyć analizę i/lub wydać opinię.