PRODUKTY   ↦  Pharmacy Information Systems Suite  ↦  SoftRx Inpatient

Pharmacy ISS

SoftRx Inpatient

SoftRx wykorzystuje unikalne funkcje pozwalające oszczędzić czas i zredukować błędy związane z kuracją lekami, poprawiające komiunikację i wydajność pracy, terminowość i jakości opieki nad pacjentem. Zapewniona została również poprawa bezpieczeństwa poprzez możliwość dodawania reguł użytkownika do reguł w bazach, takich jak: wiek, płeć, waga, wyniki badań laboratoryjnych i dopuszczalne zakresy dawek leków.

Użyteczne dla farmaceutów funkcje - w obu, Inpatient i Outpatient, modułach - to m.in. rozbudowana funkcja notatek farmaceuty, drukowanie wskazówek dla pacjenta oraz precyzyjne i skuteczne monitorowanie działań niepożądanych po zażyciu danego leku. Przejście między oboma modulami (Inpatient i Outpatient) jest płynne i nie wymaga otwierania nowej aplikacji.

System SoftRx zapewnia możliwość przeglądania profilu pacjenta, czy też dokonywania na nim wpisów (zlecenia badania, przepisania leku) z dowolnego miejsca powiązanego z siecią. SoftRx korzystając zarówno ze scentralizowanych, jaki i zdecentrolizowanych funkcji inwentaryzowania pozwala na monitorowanie wszystkich zasobów zarówno ze strony głównej, jaki i z innych witryn.

Pełna integracja z systemami laboratoryjnymi i mikrobiologicznymi zapewnia stały przepływ informacji między jednostkami tak istotny dla poprawy wyników pacjentów. SoftRx łatwo integruje się z istniejącymi systemami HIS oraz LIS, jak również z różnego rodzaju systemami wydawania leków i dytrybucji.

SoftRx zapewnia znaczne zmniejszenie niepożądanych działań, poprawia wyniki pacjentów, zwiększa efektywność aptek i kontrolę jakości niezależnie od nakładu pracy czy środowiska roboczego. Dzięki swoim funkjomi ich zaletom, SoftRx jest najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem dla skutecznego zarządzania apteką szpitalną, dostępnym już dziś!

System zarządzania apteką szpitalną SoftRx dla pacjentów szpitali i przychodni przyszpitalnych oferuje nastepujące opcje:

 • Wprowadzanie dawek i.v. i zaleceń lekarskich
 • Apteczne profile medyczne
 • Opcję 'koszyka', porcjowanie leków dozowanych i.v.
 • Rozszerzoną dokumentację interwencji
 • Monitorowanie wydajności
 • Raportowanie interakcji
 • Śledzenie substancji kontrolowanych
 • Raporty podawania leków pacjentom
 • Zautomatyzowany interfejs, przenośne urządzenia
 • Oracle, CORBA, Microsoft OCX Grid, Java, Visual C++
 • Interakcje oparte na zasadach, zdefiniowane przez uzytkownika.